پسری با فوم بتن تبریز موهای خود را ژل می زند

به منظور کاهش مصرف انرژی و هزینه ساخت ساختمان ها، فرآیند تهیه فوم بتن تبریز بر پایه ژئوپلیمری که از مصالح جدید دیوار و سقف ساختمان می باشد، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

شیشه آب و هیدروکسید سدیم به عنوان فعال کننده قلیایی برای برانگیختن مخلوط شامل سرباره، خاکستر بادی و کائولن برای تشکیل ماتریس ژئوپلیمر استفاده شد و در نهایت فوم های تولید شده با استفاده از روش کف سازی فیزیکی در ماتریس ژئوپلیمر پر شد تا بر پایه ژئوپلیمر تولید شود.

بلوک های بتنی فوم دار در فرآیند آماده سازی، ابتدا یکی از چهار پارامتر محتوای کف، نسبت آب به چسب، محتوای شیشه آب و مدول شیشه آب به طور جداگانه تغییر داده شد تا تأثیر یک عامل بر مقاومت فشاری، چگالی خشک، هدایت حرارتی بررسی شود.

و مقاومت ویژه بلوک های بتنی فوم دار نتایج تجربی نشان می‌دهد که چهار عامل فوق درجات متفاوتی بر عملکرد مربوطه دارند. در مرحله بعد، چند ترکیب معرف این عوامل با روش آزمایش متعامد ساخته شد و درجه تأثیر هر ترکیب بر عملکردهای مربوطه با استفاده از تحلیل دامنه تعیین شد.

با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل، مهم ترین عامل تأثیرگذار از نظر هدایت حرارتی نسبت آب به اتصال دهنده بود و پس از آن محتوای کف، مدول شیشه آب و محتوای شیشه آب بود.

هنگامی که محتوای کف 1.58٪ است، نسبت آب به چسب 0.45، محتوای شیشه آب 30٪، و مدول شیشه آب 1.2 است، هدایت حرارتی بتن فوم ژئوپلیمری تهیه شده به 0.044 W/(m·K) می رسد. ، که الزامات مورد انتظار برای گرمایش در مناطق سردسیر شدید را برآورده می کند.

فوم بتن که به عنوان بتن سبک نیز شناخته می شود، از رقیق کردن سورفکتانت ها در آب و عبور دادن آن از طریق یک مولد فوم ساخته می شود که یک فوم ساختاری پایدار را تشکیل می دهد.

فوم تشکیل شده در ملات سیمانی یا دوغاب مخلوط می شود تا مقدار کف شده با چگالی لازم تولید شود. از این سورفکتانت ها در تولید پرکننده های با چگالی کم نیز استفاده می شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.