مراحل رشد لپه به عنوان یک اندام نادیده گرفته شده

با این حال، رشد اگر لپه قیمه نپخت چه کنیم لپه به عنوان یک اندام نادیده گرفته شده است، اگرچه لپه ها اغلب اولین اندام هوایی هستند که تمایز می یابند و شروع آنها در فرآیندهای الگوبرداری جنینی ذاتی است.

با انفجار استفاده از جهش‌یافته‌های لپه‌ای به‌عنوان ابزاری برای شبیه‌سازی ژن (به جدول 1 برای خلاصه‌ای از جهش‌یافته‌های لپه در Arabidopsis و گونه‌های دیگر مراجعه کنید)، بسیاری از مسیرهای ژنتیکی مشخص شده‌اند که معمولاً در بررسی‌های مربوط به الگوی جنینی گنجانده شده‌اند.

با این حال، یکی از ملاحظات گل رز آبی جایگزین که چارچوبی برای تفکر در مورد رشد لپه فراهم می کند، شباهت بین رشد برگ و لپه است.

اگرچه لپه‌ها و برگ‌های دو لپه‌ای از نظر ذخیره‌سازی و فتوسنتز عملکردهای متفاوتی دارند و تفاوت‌های مورفولوژیکی مانند تریکوم و استیپول روی برگ‌ها دارند، اما بر اساس مورفولوژی مقایسه‌ای می‌توان آنها را با توجه به معیارهای زیر اندام‌های همولوگ در نظر گرفت: موقعیت اپیکال همولوگ هر دو.

لپه

مجموعه‌ای از پارچه کرپ  اندام‌ها روی شاخساره، وجود مریستم‌ها در پایه‌های آنها در طول رشد پریموردیوم، برنامه‌های مشابه گسترش اندام و مورفولوژی بالغ، و اینکه ساختارهای میانی بین لپه‌ها و برگ‌ها وجود دارد (به نقل از کاپلان و کوک، 1997).

علاوه بر همسانی مورفولوژیکی، لپه و شروع برگ، عوامل تعیین کننده سیگنالینگ قابل توجهی را به اشتراک می گذارند، که به ویژه ناشی از توزیع نامتقارن اکسین است.

به روشی مشابه زمان پخت لپه با الگوی اولیه رشد لپه پریموردیا، پریموردیای برگ در موقعیت های حداکثر غلظت / درک اکسین ناشی از محلی سازی قطبی PIN1 شروع می شود (Reinhardt et al., 2003; Reinhardt, 2005; Heisler et al., Jönsson, 2005; و همکاران، 2006).

یک تفاوت مهم بین لپه و شروع برگ در فیلوتاکسی است: لپه های دو لپه ای در مقابل یکدیگر ایجاد می شوند، اما برگ ها متعاقباً در الگوهای مختلف فیلوتاکتیکی شروع می شوند، با این حال، شباهت ها چارچوب مشابهی را برای مقایسه مکانیسم های ژنتیکی رشدی در هر مورد فراهم می کند.

  • منابع:
  • تبلیغات: 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.