زنی با دیدن آناناس در بازار میوه هوشیاری خود را از دست داد

نسبت قند به اسید آناناس در بازار میوه به عطر و طعم منحصر به فرد میوه کمک می کند. این نسبت یک شاخص مهم برای رسیدگی تجاری و ارگانولپتیکی است و در تعیین تاریخ برداشت مفید است.

اسید سیتریک اسید اصلی در آناناس است و معمولاً با تیتراسیون تا یک نقطه انتهایی pH مشخص تعیین می شود، در حالی که قندها به عنوان مواد جامد محلول در کل توسط شکست سنجی تعیین می شوند.

هر دو سطح اسید و قند با فصل در چرخه تولید در طول سال متفاوت است. تیتراسیون اسیدی کند است و انجام آن در مزرعه دشوار است. یک اسیدیته سنج دیجیتال بر اساس هدایت آب رقیق شده برای استفاده بالقوه در میدان مورد ارزیابی قرار گرفت.

قرائت های به دست آمده از متر با غلظت پتاسیم کلون و میوه متفاوت بود. این متر دارای کاربرد مزرعه ای برای ارزیابی کیفیت میوه و تاریخ برداشت بود.

از آنجایی که سطح پتاسیم میوه می تواند در بین برداشت متفاوت باشد، متر باید در یک برنامه منظم مجددا کالیبره شود تا مدیریت بالقوه محصول و اثرات فصلی را تنظیم کند.

ناهمگونی در کیفیت میوه یک محدودیت عمده در زنجیره های کشاورزی-غذایی است. در این مقاله منابع ناهمگونی آناناس در مزرعه در چهار آزمایش در مزارع تجاری آناناس مورد بررسی قرار گرفت.

هدف تعیین این بود که (الف) آیا تفاوت در کیفیت میوه آناناس در میان میوه های فردی با تفاوت در بنیه گیاهان فردی در محصول در زمان القای گل مصنوعی مرتبط است یا خیر.

و (ب) آیا شاخه های جانبی تولید شده توسط گیاه در مرحله زایشی ناهمگونی کیفیت میوه را به حساب می آورند. دو رقم آناناس در نظر گرفته شد: cv. قندیل و cv. کاین صاف.

بنیه گیاه در زمان القای گل مصنوعی با سه متغیر اندازه گیری شد: تعداد برگ های عملکردی، طول برگ D و محصول متقاطع آنها. ویژگی‌های کیفیت میوه اندازه‌گیری‌شده در زمان برداشت شامل ویژگی‌های خارجی (وزن و ارتفاع میوه، رشد و طوقه) و ویژگی‌های کیفی داخلی جامدات محلول کل (TSS)، pH، گوشت نیمه شفاف] بود.

نتایج نشان داد که ناهمگنی در وزن میوه نتیجه ناهمگنی در بنیه گیاهان در لحظه القای گل است. که اثر عمدتا بر روی وزن نفوذ و کمتر یا نه بر وزن تاج بود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.